Καλαµάρι ψητό µε βραστά λαχανικά

Grilled Kalamari with boiled vegetables