Παραδοσιακό µπουρδέτο µε Γαλέο

Traditional Bourdetto with tope